Zoeken
Kies uw taal

Medewerkers

Huisartsen
Mw M. de Pagter
Mw. M. Minnaar
Dhr. M. Leijnse

AIOS en PA i.o.
Dhr. J. Krux, AIOS
Mw. M. Valk, PA i.o.

Assistentes
Anne, doktersassistente
Tanita, doktersassistente
Mirjam, doktersassistente
Sien, apothekersassistente
Iris, apothekersassistente
Inge, balieassistente/ doktersassistente i.o.
Sophie, stagiaire

Praktijkondersteuners
mw  J. Schop, praktijkondersteuner somatiek*
mw  S. Matthijsse, praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg volwassenen

Praktijk manager
mw  T. Netsere

Bezorgers
Heleen, bezorger
Leo, bezorger

*Onze praktijkondersteuner biedt zorg aan mensen met suikerziekte en hoge bloeddruk en astma/COPD/emfyseem. Daarnaast begeleidt zij mensen bij het stoppen met roken.

De doktersassistenten hebben een centrale rol in onze praktijk. Zij maken de afspraken, verzorgen de herhaalrecepten, doen de administratie en geven informatie en eventueel voorlichtingsmateriaal. U kunt ook bij hen terecht voor advies bij veel voorkomende klachten, Over de adviezen, die zij geven, zijn vaste afspraken gemaakt tussen de huisartsen en de assistentes.

De assistentes vragen u ook naar de reden van uw komst, zo kunnen zij de spreekuren beter plannen en kunnen zij aan de hand van de problematiek inplannen bij welke hulpverlener u een afspraak moet maken en voor welke tijdsduur. Daarnaast verrichten zij medische werkzaamheden, zoals bloed- en urineonderzoek, injecties, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, verband aanleggen, wrattenbehandeling.

M.F.J.M. ten Have
Functie: Praktijkeigenaar & Huisarts

BIG: 29044310801

M. de Pagter
Functie: Praktijkeigenaar & Huisarts

BIG: 59044311701

M. Minnaar
Functie: Huisarts

BIG: 49918119901

Mieke Valk
Functie: Physician Assistant i.o.
Tatiana Netsere
Functie: Praktijkmanager
Anne
Functie: Coördinerende Dokterassistente/ Spreekuurondersteuner -Huisarts (SOH)

Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag

Mirjam
Functie: Doktersassistente

Aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag

Tanita
Functie: Apothekers/ Dokterassistente

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Inge de Jager
Functie: Stagiaire dokterassistente
Iris
Functie: Apothekersassistente

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Sien
Functie: Apothekersassistente

Aanwezig op maandag, dinsdagochtend, woensdag, donderdag, vrijdag

Jaqcueline Schop
Functie: Praktijkondersteuner- Somatiek

Aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag

Specifieke aandachtsgebieden
–  Diabeteszorg
–  Cardiovasculair Risicomanagement
–  Stoppen met Roken begeleiding
–  Ouderenzorg
–  Longzorg

Carla Matthijsse
Functie: Praktijkondersteuner- Geestelijke gezondheidszorg volwassenen

Aanwezig op maandag en woensdagochtend

Twijfelt u of u wel naar de huisarts moet?
Hieronder vindt u allerlei informatie die u verder helpt.