Zoeken
Kies uw taal

Compliment, tip of klacht melden

Wij hechten veel waarde aan uw mening over de geleverde zorg. Laat ons weten hoe we uw ervaring kunnen verbeteren en de gezondheidszorg nog beter kunnen afstemmen op uw behoeften. Wanneer u tevreden bent vinden we dit altijd leuk om te horen!

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het ook op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Dit kan telefonisch of door het klachtenformulier onder aan deze pagina in te vullen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.

  Compliment, tip of klacht

  Gegevens indiener

  Voornaam
  Achternaam
  Adres
  Postcode
  Plaats
  Geboortedatum
  E-mailadres
  Telefoonnummer
  Twijfelt u of u wel naar de huisarts moet?
  Hieronder vindt u allerlei informatie die u verder helpt.